Mitjançant la balança comercial, podem obtenir molta informació sobre l’estat de les exportacions i importacions d’un país determinat. A continuació t’expliquem en què consisteix la balança comercial i com n’hem d’interpretar els possibles resultats 

Què és la balança comercial?

La balança comercial, també anomenada balança de mercaderies, és el registre econòmic on es recullen les importacions i exportacions de productes i serveis d’un país. Aquesta balança indica la diferència que hi ha entre els béns que un país ven a l’exterior i els béns que compra a altres països. Per tant, és la xifra resultant de restar els pagaments als ingressos generats pel comerç exterior d’un país determinat.  

La balança comercial, juntament amb la balança de serveis, la balança de rendes i la balança de transferències, formen el que es coneix com a balança per compte corrent. Aquest registre és un dels comptes més importants a l’hora de determinar la situació econòmica general d’un país. 

Què significa una balança de mercaderies positiva?

Quan la balança és positiva, significa que les vendes a l’exterior han superat les importacions i, per tant, hi ha un superàvit comercial. Aquesta situació reflecteix el bon estat comercial d’un país: gràcies a les exportacions, entren més recursos econòmics dels que surten.  

Què implica una balança de mercaderies negativa?

Si el resultat de la balança és negatiu, es dona el que es coneix com a dèficit comercial. En aquest cas, les importacions són més grans que les vendes a l’exterior. Quan un país es troba en aquesta situació, ha de compensar el dèficit finançant deute públic o privat per continuar comprant productes o serveis. Això provoca un augment del tipus de canvi i un increment del preu de les divises.  

Si t’interessa el comerç internacional i vols dedicar-te professionalment a aquest sector, cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Adquiriràs tots els coneixements i aptituds necessaris per gestionar tant els mitjans de transport com els processos logístics i els mecanismes burocràtics internacionals.