La logística i el transport són elements clau en els processos comercials internacionals. Poden determinar factors com els preus, el temps de lliurament i, fins i tot, l’impacte sobre el medi ambient. Amb el cicle formatiu de Comerç Internacional aconseguiràs els recursos necessaris per a obtenir els millors resultats financers mitjançant la gestió dels mitjans de transport internacionals.

Quins tipus de transport internacional hi ha?

Els tipus de transport internacional de mercaderies que hi ha són cinc: marítim, terrestre, aeri, ferroviari i multimodal. Depenent del tipus d’article, les dimensions, el pes, el lloc d’origen, la destinació i el termini de lliurament se’n triarà un o un altre.

Vegem les característiques de cadascun:

  • Transport internacional marítim. És el més utilitzat en operacions comercials globals, principalment per la gran capacitat de càrrega i el cost més baix que té. Hi trobem el transport de càrrega fraccionada o general, portat a terme per vaixells de línia regular, i el transport de càrrega massiva o a granel, que es fa servir entre dos punts amb poc trànsit marítim.
  • Transport internacional terrestre. És la forma de transport internacional de mercaderies més directa, ràpida i econòmica. El desavantatge amb què ens trobem és que limita la grandària dels articles que s’han de transportar. És recomanable per a trajectes de curta distància.

Es divideix en transport de càrregues completes, en què un vehicle trasllada les mercaderies d’un sol carregador, i transport de càrregues agrupades o grupatges, en què diversos carregadors comparteixen el mateix vehicle.

  • Transport internacional ferroviari. És molt utilitzat per a trameses de llarga distància. Té un cost més baix que el transport aeri, però el trajecte és més llarg. És ideal per a traslladar càrregues molt pesants.
  • Transport multimodal. És el tipus de transport internacional que es fa utilitzant dos o més mitjans. Disminueix els costos i la durada del trajecte, i també el nombre de robatoris i danys a la mercaderia.
  • Transport internacional aeri. L’avantatge principal que té és la rapidesa, cosa que fa que sigui el mitjà ideal per al transport internacional de mercaderies de llarga distància, encara que també és el més car i limita el pes i la grandària dels elements que s’han de transportar a causa de les dimensions de l’avió.