És important educar en igualtat des de la infància a fi de promoure les relacions de respecte i la igualtat de gènere. Treballar amb els joves és la millor manera per a poder progressar i erradicar la violència de gènere.

Segons les Nacions Unides, la violència contra la dona es defineix com «qualsevol acte de violència de gènere que provoqui, o que pugui tenir com a resultat, un dany físic, sexual o psicològic per a la dona, incloent-hi les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si tenen lloc en la vida pública com en la privada».

Es pot aprendre a educar en igualtat?

Per a educar en igualtat i en la no-violència es proposen un seguit d’accions, que es poden posar en pràctica amb infants des de cinc anys. Tot seguit en trobem algunes:

  • Escoltar i observar els infants. Estar al cas de les seves opinions i veure com es relacionen amb els seus iguals ens ajudarà a saber com perceben el concepte de gènere i així poder actuar en conseqüència.
  • Deixar enrere els prejudicis des d’edats primerenques. Fer que raonin les seves afirmacions acabarà destruint els prejudicis que tinguin.
  • Polir les idees que els joves considerin com a vàlides i encertades. Fer-los comprendre que les generalitzacions indueixen a error.
  • Assignar als infants les mateixes responsabilitats i tasques quotidianes, sense distincions. Reaprendre alguns hàbits masclistes que, tradicionalment, distingeixen activitats o comportaments diferents en funció del sexe.
  • Donar exemple com a adults. Evitar rols i tòpics respecte al gènere per tal que ells mateixos es formin les seves pròpies opinions des del respecte i l’empatia envers el que és diferent.

Els motius principals de la violència contra les dones rau en les normes socials, els estereotips i la discriminació de gènere. La millor manera de neutralitzar-la és educar en igualtat els infants amb l’objectiu de prevenir-la des del mateix origen.

Al cicle formatiu d’Integració Social aprendràs a gestionar eines per a promoure la igualtat d’oportunitats i, al mateix temps, t’obrirà la porta a un camp que cada vegada demana més professionals qualificats.