Jesuïtes Educació i la UOC oferim totes les titulacions oficials de grau superior d’informàtica en format online. En concret:

 

Noves titulacions oficials: dues de dobles i una de triple

Com a estudiant de l’FP online de Jesuïtes Educació i la UOC, pots obtenir una doble o triple titulació d’informàtica cursant només els seminaris i projectes que són específics de cadascun dels estudis. A més de l’avantatge d’obtenir un títol oficial addicional, pots adquirir competències tecnològiques i professionals més àmplies: això et permet enriquir i ampliar significativament els teus coneixements d’informàtica i assolir un accés més bo a noves oportunitats laborals. A més de la doble titulació CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma + CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa que oferim des de fa temps, hem desenvolupat dues noves titulacions dobles i una de triple. Totes són oficials i et representaran un estalvi de temps i diners.

 

Tens interès en l’àmbit de la programació?

Si el que busques és un cicle formatiu online de programació, et recomanem la doble titulació següent:

 

 

Tens interès en l’àmbit d’internet, xarxes i web?

Si el que busques és un cicle formatiu online relacionat amb internet, xarxes i web, et recomanem la doble titulació següent:

  • CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa + CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web: el coneixement del protocol HTTP, els serveis d’internet i el desplegament de servidors web i de CMS et seran útils com a punt de partida en el desenvolupament de solucions web. El cicle d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa disposa d’alguns seminaris i projectes bàsics de desenvolupament web que et poden permetre tenir una base que ampliaràs en el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

 

Finalment, pots obtenir la triple titulació afegint-hi el cicle no cursat fins a aquest moment. En qualsevol cas, com a estudiant, hauràs de tornar a cursar la formació en centres de treball (FCT) de cada cicle, atès que són específiques per a cadascun. Tanmateix, això no impedeix que es puguin sol·licitar exempcions.

 

Projectes i seminaris comuns i específics

El currículum docent s’organitza en seminaris, projectes i la FCT. Com a estudiant, has de començar pel CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web i continuar amb el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. En el cas del CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics, es recomana començar per un cicle de programació i després passar al d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Sigui en el procés d’assessorament telefònic o una vegada iniciada la docència, tindràs, en tot moment, recomanacions per a poder seguir els itineraris de la manera més adequada.