El cost que representa contractar un treballador no és solament el sou que rep el mateix empleat. A més del salari brut, hi ha una sèrie de factors que influeixen en la despesa total que implica la contractació d’un empleat. A continuació, t’expliquem detalladament quant es paga de seguretat social per un treballador. 

Quant es paga de seguretat social per un treballador?

Les cotitzacions a la Seguretat Social que una empresa ha d’abonar mensualment per un treballador corresponen, aproximadament, al 30 % del seu sou brut. Així doncs, un empleat amb un salari brut anual de 20.000 € implicarà un cost total per a l’empresa d’uns 26.000 € l’any. Ara bé, si vols saber exactament quant es paga de seguretat social per un treballador, llavors has de tenir en compte els cinc factors que determinen el cost total de contractació: 

  • Cotització per contingències comunes: el 23,60 % del sou brut. 
  • Cotització per desocupació: el 5,50 % en contractes indefinits i el 6,70 % en contractes temporals. 
  • Cotització per formació: el 0,60 % del salari. 
  • Cotització per accidents de treball i malalties professionals: el percentatge varia en funció de l’activitat.  
  • Cotització al fons de garantia salarial: el 0,20 % del sou brut. 

A més d’aquests cinc apartats, també cal incloure les hores extres que fa l’empleat. Aquestes han d’aparèixer en la nòmina o bé com a hores extraordinàries de força major (cotitzant al 12 %), o bé com la resta d’hores treballades (cotitzant al 23,60 %, com les contingències comunes). 

Ara ja coneixes el cost de seguretat social que genera un treballador. Si t’interessa la gestió comptable i t’hi vols dedicar professionalment, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a fer els processos administratius de tota mena d’empreses i estaràs al dia de totes les novetats fiscals.