El llenguatge C és un dels llenguatges de programació més importants avui dia. La programació en C s’utilitza per desenvolupar tant aplicacions com sistemes operatius. A més, és la base d’altres llenguatges més avançats com Java, C++ o C#. En l’article d’avui t’expliquem quines són les característiques principals d’aquest llenguatge de programació de baix nivell.

Quines característiques té la programació en C?

Aquestes són les característiques i els avantatges principals que ofereix el llenguatge de programació en C:

  1. És un llenguatge perfectament estructurat.
  2. Ofereix una programació de nivell mitjà, aprofitant els avantatges de la programació d’alt nivell i de baix nivell.
  3. Es pot migrar a altres sistemes, ja que no depèn del maquinari.
  4. No és un llenguatge específic per a una tasca: permet programar tant un sistema operatiu com un joc o un full de càlcul.
  5. Ofereix un control absolut al programador.
  6. Permet organitzar la feina amb total llibertat.
  7. Construeix programes potents de manera ràpida.
  8. És un llenguatge ric en tipus de dades, operadors i variables en C.

Per contra, entre els inconvenients principals de la programació en C hi ha el fet que no és un llenguatge fàcil d’aprendre, exigeix una pràctica contínua i cal fer un seguiment exhaustiu dels seus programes.

Quan hem de fer servir un llenguatge de programació C?

Si tenim en compte els seus avantatges i inconvenients, podem dir que el llenguatge C és ideal per programar sistemes operatius, gràcies a la perfecta estructuració del seu codi i al control total que ofereix als programadors. No obstant això, malgrat la seva versatilitat, la programació en C no sempre és l’opció més adequada per desenvolupar aplicacions, ja que pot generar errors de compilació que altres llenguatges de programació basats en C (com Java o C++) aconsegueixen solucionar sense problemes.

Si t’interessa la programació i busques una opció formativa que tingui sortides professionals, cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web. Aprendràs a desenvolupar i mantenir aplicacions web utilitzant els diferents llenguatges de programació que hi ha avui.