Els últims anys, la formació professional s’ha convertit en l’opció formativa amb més ofertes de feina al mercat laboral espanyol. Segons l’últim Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el 2020 la taxa d’ocupabilitat dels graduats d’FP va superar la xifra dels titulats universitaris en gairebé quatre punts: un 42,2 % respecte a un 38,5 %. En l’article d’avui t’expliquem quins són els cicles formatius de grau superior que reben més ofertes de feina a Espanya.  

Quins són els cicles superiors de formació professional que reben més ofertes de feina?

Podem agrupar els cicles formatius que reben més ofertes de feina en tres sectors: la gestió administrativa, l’educació i les tecnologies de la informació. Segons les dades publicades pel SEPE, aquests van ser els cicles formatius de grau superior que van registrar un nombre més gran de contractacions durant el 2020: 

  1. Cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances: 109.149 contractes signats.  
  2. Cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil: 54.351 persones contractades.  
  3. Cicle formatiu de grau superior d’Integració Social: 25.351 professionals incorporats. 
  4. Cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva: 17.487 contractes signats. 
  5. Cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 15.995 persones contractades. 
  6. Cicle formatiu de grau superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats: 13.650 professionals incorporats.  
  7. Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions de Multiplataforma: 13.529 persones contractades.  

En un mercat laboral tan competitiu com l’actual, cursar un d’aquests cicles formatius de grau superior et pot donar accés a un gran nombre d’ofertes de feina. Si vols convertir-te en un candidat més atractiu per a les empreses, aposta per la formació professional, l’opció formativa que genera més oportunitats laborals a Espanya.