Com el mateix nom indica, és el professional responsable del control financer de l’empresa. La seva funció principal és fer de pont entre la gestió i la comptabilitat financera.

Però, a més, hi ha altres funcions més específiques que un controller financer ha de desenvolupar. Les veiem a continuació.

La gestió de la comptabilitat financera i molt més

Segons la mida de l’empresa, les funcions del controller financer varien. Així, per exemple, si parlem d’una empresa de mida mitjana o d’una filial, en destaquem les següents:

 • Supervisar l’elaboració dels comptes i els pressupostos anuals de l’empresa. També s’encarregarà de detectar els possibles errors des del punt de vista econòmic.
 • Garantir i verificar el compliment de les obligacions comptables i fiscals de l’empresa.
 • Analitzar les decisions estratègiques que prengui la companyia tant en l’àmbit de comptabilitat financera com en el de noves inversions o llançament de productes.
 • Portar a terme un seguiment dels cobraments pendents, especialment aquells els venciments dels quals són pròxims o que han incorregut en mora.
 • Optimar els canals d’informació dins de l’empresa.
 • Gestionar i supervisar la tresoreria per a conèixer en tot moment la necessitat i la disponibilitat dels fons de l’empresa.
 • Emissió d’informes oportuns a la direcció general de la companyia. De fet, actua com a enllaç entre tots els departaments.

En el cas de les grans empreses, les funcions del controller financer poden ser les següents:

 • Definir les normes i els procediments de totes les filials de la companyia.
 • Coordinar les auditories internes i els projectes transversals de la companyia.
 • Supervisar els comptes anuals de cada filial.
 • Controlar i supervisar la comptabilitat financera en cada filial.
 • Verificar els objectius financers globals, com ara les possibles inversions i el finançament.

En definitiva, un controller financer seria un guardià de la bona marxa del negoci. Si vols conèixer més a fons el món de la gestió empresarial, el cicle formatiu d’Administració i Finances t’ensenya tot el que et cal saber per a convertir-te en un professional del mitjà.