L’e-commerce, o comerç electrònic, és una modalitat de negoci que consisteix en la compra i la venda de productes o serveis per mitjà d’internet. Sigui quin sigui el model de botiga online amb què es treballi, és fonamental tenir en compte la seguretat en el comerç electrònic per garantir la protecció de les transaccions. 

Quines són les millors mesures de seguretat en el comerç electrònic?

Aquests són els mecanismes de protecció més eficaços per garantir la seguretat en el comerç electrònic: 

  1. Protocol HTTPS. L’HTTPS (hypertext transfer protocol secure) augmenta el nivell de seguretat de les pàgines web de pagament online que disposen d’aquest protocol. També es poden utilitzar altres tipus de protocol, com ara el TLS (transport layer security), que garanteix l’autenticació i la confidencialitat de les dades transmeses, o el SET (secure electronic transaction), que assegura la confidencialitat i la integritat de la informació que s’hi introdueix quan es fa un pagament. 
  2. Codi CVV i sistema AVS. Per saber quines mesures de seguretat ha d’implantar una plataforma d’e-commerce, cal tenir en compte quines opcions de pagament ofereix. En els pagaments amb targeta, es recomana demanar sempre el codi CVV (card verification value). Així, els ciberdelinqüents que només tinguin el número de targeta, no podran fer servir la targeta de manera fraudulenta. A més, es recomana utilitzar un sistema de verificació d’adreces (AVS o address verification systemper comprovar que l’adreça de facturació del client coincideix amb l’adreça arxivada pel banc. 
  3. Còpies de seguretat. Els comerços electrònics han de fer còpies de seguretat periòdiques de tota la informació que tenen emmagatzemada al web, sigui mitjançant l’ús de plug-ins o de programes específics de backup 
  4. Contrasenyes segures. Per garantir la protecció de les dades que es processen en una plataforma d’e-commerce, és fonamental tenir contrasenyes segures, com també exigir-les als usuaris.  
  5. No emmagatzemar informació sensible. La millor manera de protegir una plataforma de-commerce contra el robatori d’informació sensible és evitar l’emmagatzematge d’aquest tipus de dades. 

A més de totes aquestes mesures, és fonamental oferir informació clara sobre els productes oferts, els sistemes de pagament i les polítiques de privacitat per transmetre seguretat en el comerç electrònic i generar confiança als clients potencials.