La ruptura de stock és un dels problemes logístics més comuns en una empresa, i per això és important saber com pots evitar aquesta mena d’incidències. Si vols aprendre a gestionar l’stock d’una empresa, cursa el cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística, que et permetrà comprendre com funcionen les cadenes de proveïment logístic i ser capaç d’optimitzar-les.

Què és una ruptura de stock?

Una ruptura de stock es produeix quan una empresa no disposa de prou unitats del producte que ha sol·licitat un client. Això es tradueix directament en una pèrdua de vendes i fins i tot pot tenir com a conseqüència la pèrdua del client.

Cinc mesures per a evitar una ruptura de stock

Una ruptura de stock és fàcil d’evitar si implantem les mesures següents:

  1. Encarregar el lot òptim de cada producte, és a dir, el nombre d’unitats necessari per a optimitzar el cost de la comanda. És important trobar l’equilibri entre no quedar-se curt i fer una comanda massa gran.
  2. Establir un punt de comanda adequat, és a dir, calcular bé quan cal posar-se en contacte amb els proveïdors. Mentre que d’uns productes es ven una unitat a la setmana, d’altres se’n poden vendre més de vint en un dia: en el primer cas podem esperar fins que quedin poques unitats per fer la comanda, però no podem fer el mateix amb el segon.
  3. Tenir en compte l’stock de seguretat. Sempre hem de tenir una reserva de cada producte per a possibles pics de demanda. L’stock de seguretat cobrirà aquests imprevistos.
  4. Fomentar la coordinació entre departaments. De vegades, la ruptura de stock es produeix per una manca de comunicació entre els diversos departaments. La millor manera de facilitar una coordinació idònia és automatitzar els processos i aconseguir que tots els treballadors tinguin accés a la mateixa informació.
  5. Treballar la relació amb els proveïdors. Hem de disposar de proveïdors que responguin sempre a les necessitats de la nostra empresa. Per a assegurar-ne el compromís, cal revisar els acords als quals hem arribat i comprovar si estan satisfets amb el tracte rebut.