Cada persona viu les emocions de manera individual, segons el seu caràcter i la seva experiència, però també en funció del seu entorn i el seu aprenentatge. Per aquesta raó, una bona gestió emocional des de la infància és un aspecte fonamental en l’educació de qualsevol nen o nena. A l’article d’avui, t’ensenyem a gestionar les emocions d’infants de 0 a 5 anys.

Com gestionar les emocions de nens i nenes de 0 a 5 anys?

Una bona gestió emocional ajuda la mainada a relacionar-se equilibradament amb l’entorn, a sentir-se millor amb ells mateixos i a solucionar problemes de manera autònoma. Però com gestionar les emocions dels nens i nenes més petits? A continuació et donem alguns consells per a cadascuna de les etapes d’educació infantil:

  • De 0 a 2 anys. En els dos primers anys de vida hem de centrar-nos a fomentar una relació segura amb l’infant per, així, satisfer-ne les necessitats amb atenció i afecte. En aquesta etapa és important aprendre a interpretar i començar a descobrir el seu món emocional: està content o enfadat? Té gana o té son?
  • De 3 a 4 anys. En aquesta edat, els nens i nenes aprenen a anomenar les emocions. Per això, hem d’acceptar i respectar-ne les emocions, i ajudar-los a expressar i comprendre el que senten. Si observem que tenen dificultats per posar nom a les seves emocions, hem de facilitar-los el vocabulari oportú perquè, a poc a poc, adquireixin els recursos que necessiten.
  • De 4 a 5 anys. A partir dels 4 anys els infants poden entendre i contextualitzar millor les seves emocions. Una altra manera de fer que aprenguin a identificar i normalitzar les emocions és parlar dels nostres propis sentiments, tant dels positius com dels negatius. Així doncs, els ensenyem que no és dolent mostrar com ens sentim, sempre que ho fem de manera adequada.

Vols saber com gestionar les emocions en l’educació infantil? Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, podràs adquirir les competències necessàries per treballar com a educador o educadora en llars d’infants, centres educatius, ludoteques, cases de cultura, biblioteques i granges escola.