L’escola inclusiva és una de les eines de què disposa la integració social per a promoure un model educatiu en què tots els nens i nenes aprenen plegats, independentment de les condicions personals, socials o culturals.

Valors i objectius de l’escola inclusiva

L’escola inclusiva es defineix pel «nosaltres». Tothom (comunitat, pares, escola i alumnes) és un: «nosaltres». Es tracta d’una mena d’escola flexible i centrada en els interessos, capacitats i necessitats d’aprenentatge de cada alumne, fins i tot dels que presenten algun grau de discapacitat. No és una escola enfocada als continguts, sinó als alumnes. Aquesta mena de model fomenta valors com ara la llibertat, la humanització, la normalització, la democràcia i la justícia. També a través del llenguaje inclusiu.

Característiques i conseqüències de l’escola inclusiva

Com ja hem dit, l’escola inclusiva se centra en l’alumne, no en els continguts. Així, doncs, s’orienta a la personalització i diversificació de l’ensenyament. Es desenvolupa en un entorn en què la col·laboració dels pares és crucial i en què la justícia i la solidaritat són fonamentals.

L’escola inclusiva és la que els atén tots i totes, i no solament uns quants. La tolerància en aquesta classe de centres és alta, ja que es potencien i s’accepten les característiques de cadascú.

La formació inclusiva és la que descobreix capacitats i s’adapta a les condicions intel·lectuals, socioculturals, econòmiques i de salut dels alumnes.

A més a més, és un projecte compartit en què tothom aprèn de tothom i aquest aprenentatge no solament és envers els altres, sinó que també és envers un mateix. L’autoestima es veu enfortida per aquest sistema de reconeixement de l’altre i de respecte a les diferències.

En definitiva, l’escola inclusiva té com a objectiu inserir i incloure activament les persones en el seu entorn mitjançant un conjunt de mesures socioeducatives.

Si t’interessa la formació inclusiva, t’agradarà cursar un cicle formatiu d’integració social, pensat per a persones que, com tu, volen fer de la dedicació i l’ajuda a la societat la seva forma de vida.