Tenir una feina estable amb unes condicions laborals dignes, a més d’un dret, és el somni de moltes persones. Aconseguir-ho avui dia és complicat, especialment per a les persones que, per determinades circumstàncies, estan en risc d’exclusió laboral.

Aleshores, què es pot fer per ajudar les persones que estan en aquesta situació de desigualtat? D’una banda, pots contribuir a erradicar aquesta mena de pràctiques i, de l’altra, et pots formar amb el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social, en què aprendràs a aplicar estratègies i tècniques de promoció d’igualtat d’oportunitats.

Quines mesures hi ha per a frenar l’exclusió laboral?

Es pot combatre l’exclusió laboral aplicant una sèrie de recursos, entre els quals destaquen els següents:

  • Fer front a l’assetjament en l’etapa educativa, i així afavorir l’eliminació d’estereotips i prejudicis socials durant la infància i l’adolescència.
  • Educar en matèria laboral. Disposar d’informació real sobre els perfils demandats pel mercat laboral permet prendre decisions sobre el futur professional.
  • Frenar l’abandonament escolar. Cal conscienciar tant els estudiants com el seu entorn familiar de la importància de l’educació per a poder competir al mercat laboral en igualtat de condicions.
  • Apostar per un model de selecció sense etiquetes per part de les empreses. S’han d’eliminar els prejudicis que hi ha en els criteris d’avaluació per a una feina i, en lloc d’això, cal fer valer les competències, les actituds i les motivacions del candidat.

Com es pot conscienciar una societat amb prejudicis?

És fonamental que la societat elimini els estereotips socials que limiten molts treballadors amb un gran talent. Etiquetes com ara l’edat, la discapacitat o l’origen d’una persona són factors clars de discriminació que porten a l’exclusió laboral.

Per això, és crucial que la societat prengui consciència de la feina extraordinària de reinserció sociolaboral que duen a terme els professionals del sector de la integració social.