En el món de l’educació infantil molts coneixen les etapes del desenvolupament cognitiu dels nens elaborades per Jean Piaget. La seva recerca sobre l’evolució del coneixement i dels patrons de pensament en les diferents etapes del creixement és la base de la psicologia evolutiva actual. Vegem com defineix el desenvolupament cognitiu de zero a tres anys.

Etapes del desenvolupament cognitiu dels nens fins a tres anys

Durant els primers mesos de les criatures, de zero a tres anys, passen per dues de les quatre etapes del desenvolupament cognitiu descrites per Piaget:

  1. Etapa sensoriomotriu: és la primera fase del desenvolupament cognitiu, i va des de zero fins a dos anys, aproximadament. L’infant obté el coneixement a partir de la interacció física amb l’entorn immediat. Durant aquesta etapa els infants tenen un comportament egocèntric entre el «jo» i l’«entorn». També s’aconsegueix comprendre la permanència de l’objecte; és a dir, que les coses existeixen malgrat que no les tinguem al davant. El seu desenvolupament cognitiu es duu a terme per mitjà de jocs d’experimentació amb objectes, persones i animals pròxims.
  2. Etapa preoperacional: la segona fase del desenvolupament cognitiu dels infants té lloc entre dos i set anys. Malgrat tot, l’egocentrisme continua estant molt present durant aquesta etapa, de manera que no és fàcil que tinguin pensaments abstractes. Amb tot, sí que guanyen capacitat per a posar-se en el lloc dels altres, assumir rols ficticis i fer servir objectes de caràcter simbòlic. Per a aprendre com funciona el món que els envolta és molt útil el pensament màgic, basat en associacions simples. Encara no saben extreure conclusions lògiques ni fer operacions mentals típiques d’un adult.

 

Les altres dues etapes del desenvolupament cognitiu identificades per Piaget són l’etapa de les operacions concretes i l’etapa de les operacions formals. Van de set a dotze anys i des de dotze fins a la vida adulta. Si vols formar-te en aquest àmbit, et recomanem un cicle formatiu en educació infantil.