Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, el 42% dels llocs de treball que s’ofereixen a Espanya busquen perfils amb estudis de formació professional de grau mitjà i superior. Així, doncs, l’FP es consolida com l’opció formativa amb més sortides professionals a l’Estat espanyol.

Per primera vegada en nou anys, els perfils que disposin de titulacions mitjanes ocuparan els llocs més sol·licitats en el mercat laboral. Aquesta tendència es consolidarà durant els pròxims anys, per sobre de les persones que disposin d’una titulació universitària.

Els cinc sectors amb més sortides professionals

Els sectors en què es preveu un augment de llocs de treball en els pròxims anys són els següents:

  1. Sector administratiu. Les causes principals del repunt en aquest sector són la digitalització i la recuperació econòmica. Els tècnics superiors en Administració i Finances estaran molt sol·licitats per les empreses.
  2. Sector de l’electrònica i l’electricitat. Gràcies a l’activació del mercat de la construcció a Espanya, la formació en aquest àmbit és una aposta segura per als pròxims anys.
  3. Sector de l’educació. La UNESCO adverteix que, durant la nova dècada, Espanya necessitarà ampliar la plantilla de docents. Els titulats superiors en Educació Infantil permetran cobrir entre 100.000 i 500.000 llocs de treball.
  4. Sector informàtic. Dins de l’àmbit de la informàtica, els perfils amb més sortides professionals seran els desenvolupadors d’entorns interactius i videojocs, els titulats en Administració de Sistemes Informàtics + Desenvolupament d’Aplicacions Web i els perfils tècnics de sistemes microinformàtics i xarxes. L’índex de contractació per a professionals d’FP superarà el 80% en aquest sector.
  5. Sector del comerç i el màrqueting. No és cap novetat que avui dia els perfils mitjans formats en aquest sector estan molt buscats per les empreses. En els pròxims anys continuarà creixent la demanda de professionals amb formació en social media, comerç electrònic i màrqueting orientat a entorns digitals.