L’atenció sociosanitària a persones dependents és un dels conceptes bàsics de la integració social. T’ho expliquem detalladament.

Què és una persona dependent

Abans de posar el focus en l’atenció sociosanitària hem de tenir clar què és una persona dependent. Una persona dependent és aquella que, per algun motiu, ha perdut o ha vist minvades les seves capacitats o facultats per a ser autònom ambientalment i socialment.

Les persones dependents, per tant, necessiten atenció, suport o supervisió externes per a ser independents en el seu dia a dia. Aquestes persones poden ser persones d’edat avançada, persones amb discapacitat intel·lectual, o persones amb malalties neurodegeneratives, entre altres afeccions.

Què és l’atenció sociosanitària de persones dependents

És l’atenció o el suport, tant cognitiu com integral, a les persones dependents segon les seves necessitats o dificultats. Aquest tipus d’atenció sociosanitària té com a objectiu pal·liar possibles dèficits i maximitzar i optimitzar la qualitat de vida de la persona dependent.

L’atenció sociosanitària pot realitzar-se en institucions socials. En aquest cas, fa referència a l’atenció a les persones dependents per part d’una organització, amb l’objectiu d’aconseguir el benestar dels usuaris.

Tipus d’institucions socials per a persones dependents

Dins de l’atenció sociosanitària, podem trobar diferents tipus d’institucions socials:

Servei de prevenció de la dependència

Està enfocat a persones en risc de dependència i el seu objectiu és evitar que empitjori la seva situació de dependència i que mantinguin nivells d’autonomia adequats.

Hospitals i centres de dia

Són les institucions que ofereixen atenció sociosanitària més conegudes. Ofereixen una atenció completa i integral als usuaris per a millorar o mantenir el seu nivell d’autonomia, participació sociocomunitària, autogestió i qualitat de vida.

Altres tipus d’institucions són els centres d’atenció residencial, el servei de teleassistència o l’ajuda a domicili.