Segons un informe* del Centre per a la Ciberseguretat i l’Educació, (ISC)2, el 2022 hi haurà 350.000 llocs de treball per a experts en ciberseguretat sense cobrir a Europa, 1,8 milions a tot el món. La formació en ciberseguretat és una oportunitat d’ocupació real. Et pots formar en administració de sistemes informàtics en xarxa, orientat a ciberseguretat.

 

Com és el perfil dels experts en ciberseguretat

La formació en ciberseguretat, fins no fa gaire, era bastant complex perquè és una àrea de coneixement amb una gran càrrega tècnica.

L’expert en ciberseguretat ha de tenir una base tecnològica, amb els coneixements necessaris per a entendre com es produeixen els ciberatacs i poder-los combatre: xarxes i programació, seguretat informàtica, legislació, anàlisi forense, anàlisi de sistemes informàtics…

 

La formació professional, una porta d’entrada al món de la ciberseguretat

Els experts en ciberseguretat poden cursar formació en ciberseguretat dins dels cicles d’FP, com també amb cursos d’especialització, que poden servir per a aprofundir en una àrea concreta.

A més, cal tenir en compte la part autodidacta, que és fonamental en un sector en el qual estar actualitzat és crucial si vols anar un pas al davant dels hackers. Per això, és interessant conèixer grups d’experts en ciberseguretat com Hack The Box, en què els participants fan competicions o es posen a prova per compartir recursos i coneixements en ciberatacs.

 

Perfils i funcions de l’expert en ciberseguretat

Dins d’aquest àmbit de la informàtica hi ha tres perfils diferenciats:

  • CISO (sigles de chief information security officer): és el responsable de vetllar per la ciberseguretat d’una empresa. És un perfil d’alt nivell que també ha de planificar els riscos, incidents o atacs i s’hi ha d’anticipar perquè l’actuació romangui inalterable.
  • Consultor de ciberseguretat: és el perfil més demanat per les empreses de ciberseguretat. És el responsable d’analitzar els sistemes informàtics de les empreses per a detectar punts de millora i així poder elaborar un pla d’acció específic.
  • DPO: també anomenat delegat en protecció de dades, és el perfil encarregat de vetllar pel compliment de la política de protecció de dades, tant internament com externament, per a evitar atacs o ajudar a resoldre’ls.

 

*Pots llegir l’informe aquí